Λεύκανση δοντιών στο ιατρείο η στο σπίτι;

Οι διχρωμίες  δοντιών οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες(κάπνισμα, κακές συνήθειες ) και ενδογενείς (λήψη αντιβιοτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάφορες συστηματικές ασθένειες)επίσης και τραύμα του δοντιού, που μπορεί να προκαλέσει νέκρωση πολφού και ως αποτέλεσμα έντονη αλλαγή χρώματος

.

 

Η λεύκανση σήμερα θεωρείτε απόλυτα ασφαλή θεραπεία που έχει πολύ καλά αποτελέσματα εάν ακολουθεί το εξατομικευμένο πρωτόκολλο που ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Η λεύκανση έχει αποτέλεσμα μόνο σε φυσικά δόντια, οπότε πρέπει πάντα να γίνετε πριν από οδοντιατρική θεραπεία (σφράγισμα) Περιλαμβάνει  μόνο τα δόντια στην γραμμή του χαμογέλιου, δηλαδή 10-12 δόντια σε κάθε γνάθο. Αποφεύγεται η λεύκανση κατά την περίοδο εγκυμοσύνης η του θηλασμού, ασθενείς με πολύ έντονη υπερευαισθησία δοντιών, καθώς και σε πολλαπλές αποκαταστάσεις (γέφυρες, στεφάνες, σφραγίσματα. Υπάρχουν  δύο μέθοδοι λεύκανσης...στο ιατρείο με υψηλής περιεκτικότητας  σε υπεροξείδιο υδρογόνου (είτε με διάλυση με λέιζερ είτε χημικού πολυμερισμού)  και στο σπίτι σε χαμηλή περιεκτικότητα, που εφαρμόζετε με κατασκευή ειδικού νάρθηκα λεύκανσης  από το εργαστήριο. Προτιμότερο η λεύκανση να γίνεται πρώτα στα επάνω δόντια και στη συνέχεια, στα κάτω, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης. Σημαντικό ρόλο στη χρονική διάρκεια της εφαρμογής του νάρθηκα παίζει η περιεκτικότητα του υλικού και η απόχρωση επιλογής του ασθενή. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να αποφεύγονται ο καφές, coco-cola, κόκκινο κρασί και επιβάλλεται ο σχολαστικός καθαρισμός  των δοντιών.Λήψη μίας φωτογραφίας πριν και μετά είναι απαραίτητη.Η λεύκανση στο σπίτι ολοκληρώνεται σε 2-3 εβδομάδες.

Το πλεονέκτημα της λεύκανσης στο ιατρείο ότι έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα σε μικρο χρονικό διάστημα. Η λεύκανση στο ιατρείο ολοκληρώνεται σε 1 έως 3 επισκέψεις- 45 λεπτά η κάθε. Ο οδοντίατρος απομονώνει τα ούλα και μετά τοποθετεί τον υψηλής περιεκτικότητας υπεροξείδιο του υδρογόνου (λευκαντικό παράγοντα) που πρόκειται να λευκάνει τα δόντια.

Συχνά χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές φωτός (λυχνίες αλογόνου,laser κλπ) Για πιο ασφαλή και πιο θεαματικό αποτέλεσμα και με μεγαλύτερη διάρκεια επιβάλλεται ο συνδυασμός της λεύκανσης στο ιατρείο και στο σπίτι. Η πρώτη θεραπεία λειτουργεί σαν booster , θα δώσει την ώθηση, για να ακολουθήσει η συνέχεια και η συντήρηση στο σπίτι. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες της λεύκανσης , πρέπει να τονιστεί ότι η λεύκανση πάντα γίνεται με την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, που γνωρίζει τις ενδείξεις, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των διαφορών τεχνικών. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την λεύκανση είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου και του καρβαμιδίου, το οποίο διασπάτε .Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου είναι το βασικό υλικό της λεύκανσης για το σπίτι. Είναι απόλυτα ασφαλές για τη αδαμαντίνη των δοντιών. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε την ενοχλητική , για κάποιους γεύση και ευαισθησία των δοντιών κατά  την διαδικασία λεύκανσης. Η διάρκεια του αποτελέσματος της λεύκανσης εξαρτάτε από τη σωστή η όχι συντήρηση. Οι κακές διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα, καθώς και  η ελλιπής στοματική υγιεινή θα μειώσουν το χρόνο της διάρκειας. Τα αποτελέσματα  της λεύκανσης στο σπίτι συνήθως διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη λεύκανση στο ιατρείο. Το αποτέλεσμα μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια, αν ο ασθενής είναι  προσεκτικός και κάνει μια απλή συντήρηση χρησιμοποιώντας τους νάρθηκες 4 έως 6 ώρες  για 2 μέρες μια φορά το χρόνο η κάθε 6 μήνες.