1980-1991 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφοίτηση με άριστα

1991-1996 Πτυχίο Οδοντιατρικής από την Ιατρική Ακαδημία ΤΒΕΡ Ρωσίας

1996-1998 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα οδοντικής χειρουργικής στόματος.

1998-1999 Πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης στον τομέα της Γενικής Οδοντιατρικής

11.08.1999 Αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ

1999-2000 Απασχόληση στο ιατρείο του Αναπληρωτή Καθηγητή Ενδοδοντολογίας στο ΑΠΘ, κ. Λιόλιου

2000 Μἐλος του οδοντιατρικού συλλόγου

2000 έως σήμερα ιδιωτεύει στο δικό της οδοντιατρείο PRODENT έπι της οδού Αγ. Πάντων 77, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή σε
Επιστημονική Διημερἰδα με θέμα Συγχρονη κλινική οδοντιατρική, προβλήματα και λύσεις.
3 th international Conference in Implantology & Esthetic Dentistry
Hellenic Academy of Medical Education: Regenerative Dentistry Training
National Congress 2014, Cource on Fractional Techniques και άλλα.

1982-1993 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1994-1999 Πτυχίο Οδοντιατρικής από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο " VITA" Τιφλίδας Οδοντιατρική σχολή , Γεωργίας

2003 Μἐλος του οδοντιατρικού συλλόγου

2003 Αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ

2004 εως σήμερα συνεργάτης οδοντιατρείου PRODENT με ειδίκευση στην προσθετική και ενδοδοντία

Συμμετοχή σε 34 Πανελληνιο Οδοντιατρικο Συνέδριο 2014 International Dental Show Cologne, Germany 2015 IDS