Ο Ιταλός Οδοντίατρος από το μοναστήρι Ospedole που ασκούσε το επάγγελμα του από το 1868 έως 1904 είχε φυλάξει όλα τα δόντια μετά της εξαγωγές σε 3 μεγάλα κουτιά.
Το 1912, τα μέτρησαν και αποδείχθηκε ότι η συλλογή του είχε φτάσει στα 20.007.444 Κατά μέσο όρο 185 δόντια σε μια ημέρα εργασίας ή 6 γεμάτα σαγόνια. (“Guinness World Records”)