Ο όρος "οδοντιατρικός τουρισμός" δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών:

Τη διαχείριση οδοντιατρικών αναγκών για επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών ή για επαγγελματικό ταξίδι ή για προσωρινή εγκατάσταση. Περιλαμβάνει τα επείγοντα περιστατικά.
Τον "Οδοντιατρικό Τουρισμό Επιλογής" (elective dental tourism), όπου ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη οδοντιατρική υπηρεσία, παρακινημένος από το χαμηλότερο κόστος (χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας) και την ευκαιρία να συνδυάσει την οδοντιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία / ταξίδι σε τουριστικούς προορισμούς.

Γιατί να επιλέξετε τον οδοντιατρικό τουρισμό
Ο οδοντιατρικός τουρισμός είναι μια λύση που έχει πλέον δοκιμαστεί από πολλούς με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να γνωρίζει αυξανόμενη ζήτηση. Ενδείκνυται δε διότι δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ασθενής δεν έχει περιορισμούς διατροφής ή κινητικότητας, δεν απαιτείται 24ωρη παρακολούθηση από νοσηλευτικό προσωπικό και η θεραπεία είναι πιο σύντομη σε χρόνο, συγκριτικά με άλλες ιατρικές υπηρεσίες.